Termeni și condiții

1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului lumeageospatiala.ro, denumit în continuare site-ul, de către vizitatorii acestuia. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugam să părăsiți acest website.

2. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților comunității Lumea Geospațială, un proiect susținut de Intergraph Computer Services. Lumea Geospațială nu va acorda nici o garanție referitoare la: evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului; neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel Lumea Geospațială nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

2. Marca şi dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de Lumea Geospațială sau de afiliații săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către Lumea Geospațială ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Lumea Geospațială. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Lumea Geospațială sau a afiliațiilor săi. Lumea Geospațială va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

3. Obiectivul continutului site-ului

Obiectivul conținutului Site-ului este de a furniza informații despre comunitatea Lumea Geospațială. Lumea Geospațială nu poate garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că depune toate diligenţele pentru realizare unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori. Orice persoană care dorește să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze Lumea Geospațială printr-unul din mijloacele de contact prezente pe acest Site, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi informațiilor tehnice sau de altă natură.

4. Confidenţialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Lumii Geospațiale, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe Site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea Lumea Geospațială nu își asuma şi nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

Lumea Geospațială se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Lumea Geospațială nu va transmite nici unui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.lumeageospatiala.ro conform prezentului document.

5. Colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Lumea Geospațială are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este transmiterea de comunicații electronice. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugam sa trimiteți un e-mail către departamentul de eMarketing (office@lumeageospatiala.ro). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Când vizitați site-ul web al Lumea Geospațială serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.

Când prin intermediul prezentului Site vă sunt solicitate informații, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile Lumea Geospațială dar poate include şi alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

6. Utilizarea şi dezvaluirea datelor personale şi specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal şi vor fi utilizate de către Lumea Geospațială în scop de analiză de marketing şi administrare bază de date clienți (consumatori), inclusiv pentru asistență clienți, precum şi pentru a va putea informa despre noile produse şi servicii ale companiei noastre. Lumea Geospațială se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.

7. Informaţii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

 • să furnizați date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră, aşa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
 • sa mențineți și să înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât şi orice sistem sau informație;
 • să publicați material cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoana fizica sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

În caz de nerespectare a acestor condiții, Lumea Geospațială şi afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective şi poate acționa pe cale legală.

8. Informaţiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează Site-ul şi care ii oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date şi informații personale de către Lumea Geospațială în vederea efectuării de studii de piaţă;
 • soluţionarea de către Lumea Geospațială a cererilor, întrebarilor şi reclamatiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);
 • alte activitati întreprinse de Lumea Geospațială şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

Lumea Geospațială vă păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Lumea Geospațială nu va distribui, sub nicio forma, informaţiile cu caracter personal către terţe persoane.

9. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.lumeageospatiala.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informaţi prin anuntul făcut public de către Lumea Geospațială prin acest sistem asupra drepturilor lor. La cererea scrisă a persoanelor a căror date sunt prelucrate sau urmează a fi prelucrate, datată şi semnată, expediată pe adresa Str. Puțul lui Zamfir 22-24, sector 1, București, se obligă:

 • să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale.
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, steargă sau transformeîn date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pe langă termenii şi condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră întelegeţi şi acceptaţi că Lumea Geospațială poate culege şi păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră contactandu-ne la adresa: office@lumeageospatiala.ro.

10. Modificări ale politicii de confidenţialitate

Modificări ale prezentei politici de confidenţialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. “Termenii şi Condiţiile” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră şi Lumea Geospațială în privinţa utilizării site-ului www.lumeageospatiala.ro. Lumea Geospațială îşi rezervă dreptul de a revizui şi aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveţi întrebări cu privire la informaţiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieţi la adresa office@ingr.ro.

Copyright Intergraph Computer Services
Toate drepturile rezervate.